Over SAM

Het werk van SAM BULT leunt tegen het expressionisme aan. Als kunstenaar heeft zij het grafische realisme achter zich gelaten en vanuit verwarring en emotie komt zij tot haar werken. SAM BULT drukt haar gevoelens en ervaringen uit door een milde vervorming van de werkelijkheid. De waarnemer moet zoeken wat hij ziet. De portretten zijn gebaseerd op irreële kleuren en de hoofden worden vaak groter afgebeeld op doek.

De schilderijen van monumentale objecten zoals de kroonluchters combineren een gevoel van verleden met non-figuratieve kunst.

SAM BULT’s work leans towards expressionism.  As an artist, she has left graphic realism behind her and makes use of emotion and confusion in her approach to her work.  SAM BULT presses her feelings and experiences through by making use of subtle changes of reality.  The observer must look at what they seeing.  The portraits are based on unrealistic colours and the heads are often portrayed larger on the canvas.
The paintings of monumental objects such as chandeliers combine a feeling of the past, with a non figurative art.

SAM met Tuno in haar Atelier

Willem 50

Willem 50
Samen met 27 kunstenaars uit het Gooi deelgenomen aan een unieke Expositie “Onze Willem 50”. Ik heb de Koning geportretteerd toen hij nog student was, Alexander1985. Niet een statig portret maar vooral een moment in je leven waarnaar je terug verlangt.
Lees meer

Français sur la toile

Français sur la toile
Vanaf 1 april exposeert ik unieke portretten van franse acteurs onder de titel: “Fransen op doek” oftewel “Français sur la toile”. Ik doe dit bij Kunsthandel Dekker in Bussum. Citaat Perbericht “Gooi eembode”: Haar inspiratie voor de portretten heeft zij gehaald uit de romantiek van de Franse film. De stap van de robuuste mysterieuze kroonluchters naar de...
Lees meer

Expositie in Galerie Hilversum

Expositie in Galerie Hilversum
De schilderijen van monumentale objecten zoals de kroonluchters combineren een gevoel van verleden met non-figuratieve kunst. Ze tonen plekken waar de kunstenaar emotioneel mee verbonden is. Ze zijn niet realistisch; soms maakt de kunstenaar er bijvoorbeeld een andere achtergrond bij.  ...
Lees meer
Go Top